Isten igéjének vasárnapja

Olvasmány Jónás próféta könyvéből (Jón 3,1-5.10)

Történt pedig, hogy az Úr másodszor is szólt Jónáshoz: „Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked!” Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagy város volt, három napba telt, míg az ember végigment rajta. Jónás bement a városba, megtett egynapi utat, és hirdetni kezdte: „Még negyven nap, és Ninive elpusztul!”

Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsinyek egyaránt zsákruhát öltöttek.

Amikor Isten látta, hogy letérnek gonosz útjukról, megkímélte őket a büntetéstől, amellyel fenyegette őket.

Ez az Isten igéje. 

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 7,29-31)

Azt mondom, testvérek: Az idő rövid!

Ezért, akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 1,14-20)

Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”

Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: ,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Ma, január 21-én, 20 és 23 óra között az Egyházközségi Nővéreknél szentségimádás lesz hivatásokért.
 • Ma kezdődik az ökumenikus imahét.
  • Az első alkalom vasárnap 15:30-kor az evangélikus templomban lesz.
  • A második alkalom, szombaton 9:30-kor találkozunk az evangélikus templomnál, onnan megyünk át Pilisjászfalura, ahol 11 órakor az iskolában hittanos játék, majd 12 órakor a kápolnában ökumenikus gyerek-istentisztetel várja a résztvevőket. Főleg családosokat hívunk. 
  • A harmadik alkalom jövő vasárnap, 15:30-kor lesz a református templomban.
 • Hétfőtől péntekig Szabolcs atya nem lesz Piliscsabán, így a hétköznapi szentmisék helyett igeliturgiák lesznek.
 • piliscsabai rózsafüzér társulat új tagokat toboroz, akik vállalják hogy naponta egy tized rózsafüzért imádkoznak. Jelentkezni Király Szilviánál lehet.
 • Február 24-én, szombaton, 9 és 13 óra között Klotildligeten a plébánián nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk Száraz László atya vezetésével. Jelentkezni Náray-Szabó Marcinál lehet emailen: mnaray@yahoo.com.
 • Nyáron két lelkiségi lehetőséget is kínálunk a fiataljainknak:
  • Az egyik, egy egy hetes ifjúsági zarándoktábor belföldön, amire január 28-ig lehet jelentkezni Tóth Gergőnél.
  • A másik egy egy hetes ifjúsági nemzetközi lelkiségi fesztivál Međugorjéban, amire február végéig lehet jelentkezni Kiss Borinál és Kingánál.A részletes információkat a listára kiküldött emailekben találjátok.
Imaszándék: a békéért