Úrnapja

Olvasmány Mózes ötödik könyvéből (MTörv 8,2-3.14b-16a)

A negyvenéves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez: Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened negyven éven át vezetett a pusztában, hogy megsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait vagy sem. Sanyargatott és hagyta, hogy éhezz, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél és atyáid sem ismertek, hogy megtudd: nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik.

Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet, aki kihozott Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, átvezetett a mérges kígyók és skorpiók lakta nagy és félelmetes pusztán meg a víztelen sivatagon. A kősziklából fakasztott vizet neked, a pusztában pedig mannával táplált, amelyet atyáid sem ismertek.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 10,16-17)

Testvéreim!

Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nemde Krisztus vérében való részesedés? És a kenyér, amelyet megtörünk, nemde Krisztus testében való részesedés?

Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk; mert mindnyájan egy kenyérből részesülünk.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 6,51-58)

Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez: „Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.”

Vita támadt erre a zsidók között: „Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?” Jézus így felelt nekik: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, énáltalam él. Ez az égből alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él!” Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Úrnapján még lesz misekuckó, ám jövő vasárnaptól nyár végéig nyári szüntere megy.
  • Csütörtökön a szentmise nem 18-kor, hanem 17:30-kor fog kezdődni, mert az lesz egyben a Szent László óvodások Te Deum-a.
  • Csütörtökön 19 órától Klotildligeten a templomban az alphásaink közbenjáró imaestet tartanak, amire mindenkit szeretettel hívnak.
  • Pénteken a szentmise egyben szlovák szentmise is lesz.
  • Szombaton 15 órakor Klotildligeten a templomban regnumi Te Deum szentmise lesz.
  • Jövő vasárnap lesz Klotildligeten a templom búcsúja.
  • Jövő vasárnap lesz még este hetes szentmise, utána nyári szünetre megy és augusztus 27-én lesz újból.
  • Köszönöm mindenkinek, akik segítettek abban, hogy az Úrnapját ilyen szépen meg tudjuk ünnepelni.
  • Hívogató Élmény Tábor – Jézussal-t szervezünk Klotildligeten a plébánián június 19 és 23 között. A tábort a plébániáink közösen szervezik, ami egy ingyenes, alsósoknak szóló napközis lehetőség lesz szociális és missziós céllal. A táborban, 45 helyi gyermek vesz majd részt, amit élelmiszerrel és segítő kezekkel tudtok támogatni. Részletek a listára küldött emailban.
Imaszándék: a békéért.