Urunk megkeresztelkedése

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 42,1-4;6-7)

Ezt mondja az Úr:

Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek.

Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed és én formáltalak. Általad kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik a sötétben ülnek.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34-38)

Kornéliusz házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: „Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség Ura.

Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Judeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.”

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 3,13-17)

Abban az időben:

Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: „Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám?” Jézus azonban így szólt: „Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos.” Erre, János engedett neki.

Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég, és látta Isten Lelkét galamb módjára magára szállni. És íme, hang hallatszott az égből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Pénteken 20 órakor az Egyházközségi Nővérek kápolnájában taizé imaóra lesz.
  • Jövő vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét. Vasárnap 15:30-kor az evangélikus templomban, azt követő csütörtökön 18-kor Klotildligeten a katolikus (a szentmise idejében), majd azt követő vasárnap 15:30-kor a református templomban lesznek a közös alkalmak. Az utolsó alkalom előtt, 14:30-as kezdéssel, az evangélikus templomtól indulva, templomlátogatásokat és éneklést tartunk a gyermekek számára, a túra a református templomnál ér véget.
  • Az elsőáldozásra a jelentkezési lapokat a jövőhéten a hitoktatóknak odaadom, illetve a listára is megküldöm, kérjük, hogy január véggéig juttassátok vissza.
  • bérmálkozási fölkészítő első alkalma február 4-én, szombaton, 19 órakor lesz Klotildligeten a plébánián, kérem, hogy erre már a bérmaszülőddel jöjjetek el.
  • házassági fölkészítő februárban kezdődik, erre jelentkezni jövő hét végéig lehet még.
  • Vízkereszt ünnepe volt, lehet házszenteléseket kérni; sokan vagyunk, ezért abban, hogy ki mikor kerül sorra, egy kis türelmet kérek.
  • Mamaklub várja az új tagokat, jelentkezni Balog-Bartos Andreánál (andrea.bartos.official@gmail.com+36 20 410-3110) lehet.
  • CSATA, azaz a családos táborunk június 30. (péntek) – július 4. (kedd) között Németkéren lesz.
Imaszándék: az új évért