Advent 3. vasárnapja – Gaudete-vasárnap

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 35,1-6a.10)

Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag, és viruljon, mint a liliom. Virulva viruljon és örömében ujjongva daloljon! Mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Sáron pompája. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk fönségét.

Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg! Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság! Ne féljetek! Íme, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.” Akkor megnyílik a vakok szeme, és a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongva ujjong.

Akiknek az Úr szabadulást szerzett, azok visszatérnek. Éneket zengve érnek a Sionra, és örök boldogságot tükröz az arcuk. Öröm és ujjongás jár a nyomukban, mert fájdalom és siralom nem lesz többé.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Jakab apostol leveléből (Jak 5,7-10)

Testvéreim!

Legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig! Lám, a földműves is türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és a késői eső meg nem érkezik. Legyetek türelemmel ti is, és legyetek állhatatosak, mert az Úr eljövetelének ideje közel van.

Testvéreim, ne zúgolódjatok egymás ellen, nehogy ítéletet vonjatok magatokra. Mert íme, a bíró ott áll már az ajtó előtt.

Testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak!

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 11,2-11)

Abban az időben:

Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: „Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus igy válaszolt nekik: „Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!”

Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták:

Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat teelőtted.

Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál! De még őnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Adventben hétköznap reggel 6 órakor roratékat tartunk. Klotildligeten a roraték után lesz agapé.
  • Adventi vasárnapokon a 11 órás piliscsabai szentmisék után teázást tartunk a templom előtt. Ezen a vasárnapon is szeretettel várunk benneteket az adventi teázásra!
  • Pénteken 20 órakor Klotildligeten a templomban taizé imaórát tartunk.
  • Jövő vasárnap, Pilisjászfalun a 17-es mise után közös gyertyagyújtás lesz a faluval, majd a koncert a kápolnában, végül agapé a kápolna előtti téren.
  • A héten a listára ki lett küldve, illetve a honlapon megjelentek a karácsonyi gyónási időpontok. December 15. és 22. között Szabolcs atya és Száraz László atya sok órányi gyónási időpontot adtak meg. Föliratkozni az adott időpontra a linken vagy a honlapon keresztül tudtok.
  • Aki idén még nem rendezte az egyházi hozzájárulását, kérjük Karácsonyig tegye meg.
  • December 22-ig a sekrestyéinkben tartós élelmiszert gyűjtünk a rászorulók javára.
  • Január 12-én, csütörtökön, 19 órakor Klotildligeten a plébánián indul az Alpha kurzus, a részleteket a listára megírtuk és a honlapon is olvasható, kérlek hívjátok meg erre kereső ismerőseiteket, és vállaljatok 1-1 vacsora készítést. Hátulra elhelyeztük a meghívó és a segítőknek szánt szórólapokat.
  • Február 4-én, szombaton, 19 órakor Klotildligeten a plébánián indul a bérmálkozási fölkészítő, a bérmálkozás jövő ősszel lesz. Aki szeretne bérmálkozni ezen az alkalmon már a bérmaszülőjével együtt jelenjen meg.
  • Február elején indul a csoportos házassági fölkészítő, január elejéig lehet jelentkezni rá.
Imaszándék: az advent átéléséért